Algemeen

De website www.puurcard.nl wordt uitgegeven door PUUR* Makelaars (Kamer van Koophandel 34276415), hierna te noemen puurmakelaars.nl, verleent je hierbij toegang tot www.puurcard.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door puurmakelaars.nl en derden zijn aangeleverd. Puurmakelaars.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen. De informatie op puurcard.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van puurmakelaars.nl. De vermelde aanbiedingen op de site, zijn aangeleverd door de betreffende ondernemer. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van de genoemde diensten / producten conform de beschrijving.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.puurcard.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van puurmakelaars.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen een aanbiedingen op puurcard.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij puurmakelaars.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van puurmakelaars.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.