Privacyverklaring PUUR MAKELAARS

Versie: Mei 2018

Puurcard.nl is een initiatief van Puur Makelaars. Hieronder vind onze privacyverklaring voor het gebruik van Puurcard.nl.

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Inhoudsopgave:

 1. Over ons
 2. Verwerkingen en doeleinden
 3. Doorgifte
 4. Jouw rechten
 5. Beveiliging persoonsgegevens
 6. Cookies
 7. Wijzigingen

1. Over ons

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

PUUR Makelaars Holding bv
KvK: 34276415
E-mailadres: info@puurmakelaars.nl
Telefoonnummer: 023 – 5423542

Wij hebben een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via: lourens@puurmakelaars.nl.

2. Verwerkingen en doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. Je kunt op verschillende manieren met ons in contact staan.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben persoonsgegevens van jouzelf verkregen via een van de formulieren op de site, telefonisch of per e-mail..

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 • Deelnemers van de Puur Card: zolang het voordeel op de site staat.
 • Gebruikers van de Puur Card: alleen voor het toesturen van de kaart. Als de kaart anoniem wordt opgehaald, worden er geen gegevens bewaard.

Verwerkingen

Algemeen

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, als je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Contactformulier of e-mail
Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal 1 jaar na onze laatste correspondentie.

3. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Naast de hierboven bij de verwerkingen opgegeven partijen, delen wij persoonsgegevens ook met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Hosting van ons CRM systeem
 • Webbouwer
 • Online webbureau
 • Online digitale handtekeningdienst
 • Cloudopslag
 • Huizensites en -platforms (waaronder Funda)
 • Social Media
 • E-mailmarketingdiensten
 • Betaaldiensten
 • Boekhoudsoftware en onze boekhouder

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Video’s
De video’s bij de woningen zijn meestal geplaatst op YouTube. Als je de video niet speelt, worden er geen gegevens gedeeld met YouTube (Google). Op het moment dat je een video speelt, wordt deze geladen van YouTube. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google.

4. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@puurmakelaars.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan?

Neem dan eerst contact op met ons om te zien of er een oplossing mogelijk is.  Je hebt daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

6. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud af te stemmen op jouw voorkeuren, worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld.

Video embeds
Bij de woningen hebben we vaak video’s gepubliceerd. Deze worden via een zogenaamde embed geladen via YouTube. Omdat Google een Cookies plaats, vragen wij hiervoor eerst toestemming voordat je een woningvideo kan afspelen.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.